COMO - prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Coworking Most (Statutární město Most) se zavazuje ke zpřístupnění webových stránek imostecko.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací..

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.coworking-most.cz

Stav souladu

Webové stránky imostecko.cz jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nedostatečně přístupný obsah webových stránek

Některé zvolené barevné kombinace nejsou vzájemně dostatečně kontrastní (nevyhovují formálnímu požadavku na minimální hodnoty vzájemného kontrastu). Tato skutečnost může činit potíže se čtením textu zejména uživatelům s poruchami zraku. Protože dostatečný kontrast a čitelnost jsou ale dílem záležitostí subjektivní, doporučujeme v případě potřeby použít k úpravě kontrastu vhodné nástroje na straně klienta (rozšíření prohlížeče, nastavení operačního systému, eventuálně specializované programy třetích stran).
Některé grafické prvky nemusí mít definovány relevantní alternativní textové popisky. Toto se typicky týká případů, kdy grafický prvek slouží jako odkaz na webovou stránku, která je ale dostupná i prostřednictvím standardního textového odkazu.

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný prohlížeč, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. 10. 2022. Pro vypracování tohoto prohlášení bylo použito vlastní posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte správci webu na adresu info@coworking-most.cz.

Prohlášení bylo revidováno dne 14. 10. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Coworking Most (Statutární město Most)
+420 476 448 560, +420 734 393 753

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz