COMO - kolik to u nás stojí

Vstupní karty

Každý Člen Coworkingu Most (COMO) při podpisu smlouvy v Turistickém a informačním centru (TIC) obdrží oproti záloze 100 Kč identifikační kartu, dle zvoleného tarifu, která mu umožní vstup do COMO, odchod z COMO a identifikaci člena při využívání služeb tiskového centra. Identifikační karty, jejichž platnost vypršela či již nebudou využívány, mohou být vráceny v TIC.

Jednodenní tarif

Zkušební jednodenní tarif

Přijďte se k nám podívat
0 první vstup
 • 8:00 - 19:00
 • Kávovar
 • Skvělé zázemí

Jednodenní tarif

Tarif právě na jeden den
250 za den
 • 8:00 - 19:00
 • Kávovar
 • Skvělé zázemí

Hodinové tarify

 • Hodinové tarify se uzavírají na dobu 1 roku. 
 • Fond tarifních hodin musí být vyčerpán do 1 roku od uzavření smluvního vztahu. V opačném případě fond bez náhrady propadá.
 • V rámci hodinového tarifu je možné využívat zasedaní místnost v rozsahu zvoleného podtarifu.
 • K dispozici máte i WiFi a tiskové centrum

Třicítka

Jsem tu pár hodin...
810 30h produktivity
 • 8:00 - 19:00
 • Skvělé zázemí
 • Kávovar
 • 2 hod. zasedací místnost

Padesátka

Jako v kanclu...
1500 50h produktivity
 • 8:00 - 19:00
 • Kávovar
 • Skvělé zázemí
 • 4 hod. zasedací místnost

Stovka

Jako doma!
2000 100h produktivity
 • 8:00 - 19:00
 • Kávovar
 • Skvělé zázemí
 • 7 hod. zasedací místnost

Měsíční tarify

 • Měsíční tarify se uzavírají na dobu minimálně 1 měsíce. V rámci tohoto tarifu má Člen přístup do COMO 24 hodin denně a možnost využívat zasedací místnost v rozsahu 9 hodin/měsíc.
 • Každý Člen COMO měsíčního tarifu má možnost využít uzamykatelnou skříňku, možnost přednostní registrace na všech pořádaných akcích v rámci COMO a poradentství v rozsahu konzultačních hodin COMO (nutno rezervovat předem).
 • Přístup: Neomezeně (s již přidělenou identifikační kartou, jinak dle provozní doby TIC)
 • K dispozici máte i WiFi a tiskové centrum

Základní

Bez kompromisů
1690 za 1 měsíc
 • 24/7
 • Kávovar
 • Skvělé zázemí
 • 8h Zasedací místnost
 • Uzamykatelná skříň

Inkubační

Pro inkubaci vašich nápadů
500 za 1 měsíc
 • 24/7
 • Skvělé zázemí
 • Kávovar
 • 2h Zasedací místnost
 • Uzamykatelná skříň

Co to je inkubační?

 • Inkubační tarif je specifický tarif, pro jehož využití musí zájemce
  • podnikat či pracovat v některém z podporovaných odvětví nebo být aktivním studentem vysoké školy. Mezi podporovaná odvětví podnikání patří ICT, robotika, biotechnologie, energetika, nanotechnologie, chemický průmysl a kreativní průmysl.
  • Být aktivním studentem střední či vysoké školy. V tomto případě, je Uchazeč povinen předložit Provozovateli aktuální potvrzení o studiu a motivační dopis s popisem cílů Uchazeče k nimž mu může COMO aktivně pomoci. O přidělení inkubačního tarifu rozhodne Provozovatel.
 • Inkubační tarif je platný po dobu 6 měsíců. Statutární město Most jako pronajímatel může inkubační dobu prodloužit o maximálně dalších 6 měsíců

 • Zájemce o inkubační tarif je povinen splnění výše uvedených podmínek prokázat.

Zasedací místnost

 • Rezervace zasedací místnosti probíhá prostřednictvím rezervačního systému na webové stránce https://como.reenio.cz.
 • Provedené rezervace jsou závazné a musí být provedeny minimálně 24 hodin před termínem plánovaného využití zasedací místnosti. Pokud Člen COMO svou rezervaci nevyužije nebo nestornuje minimálně 24 hodin před termínem rezervace, bude mu automaticky odečtena doba rezervace z jeho tarifního fondu.
 • Zasedací místnost je možné rezervovat minimálně na 1 hodinu.

Samostatný pronájem

I nečleny COMO zde rádi uvítáme
550 za 1 hodinu
 • 8:00 - 19:00
 • 10 míst k sezení
 • Interaktivní tabule

Rozšíření k tarifu

Když potřebujete další hodiny
250 za 1 hodinu
 • 8:00 - 19:00
 • 10 míst k sezení
 • Interaktivní tabule

Tiskové centrum

Každý člen COMO může využít služeb tiskového centra za zvýhodněné ceny prostřednictvím své ID karty.

Pokud nebude službami tiskového centra kredit vyčerpán, je možné ho využít kdykoliv v budoucnu až do jeho vyčerpání. Pokud po vypršení členství bude na kartě evidován jakýkoliv zůstatek, je možné při vrácení karty požádat v Turistickém a informačním centru o jeho vrácení. Zůstatky jsou vraceny na účet uvedený ve smlouvě do 30 dnů od ukončení smlouvy.

Přednabití ID karty pro služby tiskového centra

 1. Přiložte identifikační kartu k mincovníku.
 2. Tiskněte, kopírujte a skenujte dle potřeby.
 3. V případě potřeby je možné dobití kdykoliv opakovat.

Tisk e-mailem

Tisk probíhá odesláním dokumentu k tisku ve standardních formátech (.pdf, .doc, .xls) emailem na adresu myq@coworking-most.cz. Pro zajištění identifikace uživatele musí být email odeslán z emailové schránky, která je uvedena ve smlouvě o nájmu pracoviště.

Pomocí USB Flashdisku

Tisk probíhá načtením dat ve standardních formátech (.pdf, .doc, .xls) z flashdisku na tiskovém centru po autorizaci klienta kartou či PINem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Mincovník peníze nevrací ani nerozměňuje. Vždy vkládejte pouze hotovost, kterou chcete v tiskovém centru využít. 

Černobílý

 • A4 - Jednostraný 0,75 Kč
 • A4 - Oboustranný 1,50 Kč
 • A3 - Jednostraný 1,50 Kč
 • A3 - Oboustranný 3,00 Kč

Barevný

 • A4 - Jednostraný 1,50 Kč
 • A4 - Oboustranný 3,00 Kč
 • A3 - Jednostraný 3,00 Kč
 • A3 - Oboustranný 6,00 Kč

Máte nějaké dotazy? Chcete první vstup zdarma?
Máte zájem o nájem? Napište nám.